wine7

za-vinotoНие не знаем кой и кога е произвел първото вино в света поради факта, че тази напитка датира от хиляди години преди раждането на Христос.

Според някои исторически сведения и традиции на Ной се приписва заслугата пръв да е отглеждал лози около 2300 години преди н.е. Аврам е пил вино в Кана 2000 години преди н.е., а Моисей – 1570 години преди н.е.

Легендите за виното и лозата са безбройни.

Египтяните са наричали виното ерп или елп, откъдето гърците са го заели и нарекли ерпис; евреите са го наричали иуайн, етиопците – вайн, а гърците по-късно оинос и т.н.Думата вино, според Пикте (Pictet) произхожда от думата вена, което значи: обичано, приятно. Днес тя се приписва на еврейския глагол ине, което значи врене. Същия произход имат думите вино, vino (Italy), vin (France), Wein (Germany), Winе (England).
Названието “вино” следователно е във връзка с най-очебийното явление, което се появява при ферментацията на гроздовия сок (мъст) – вренето.

Виното е плод на природата, но то не трябва да се възприема като едно тайнствено питие, което избягва от методите на детерминизма и научната намеса. Дори и най-доброто вино оставено само на себе си, изоставено на природата, се разваля и се погубва. Ето защо човек трябва да се намеси: той трябва да го постави в такива условия, че естествените му качества, характерностите му, букетът му, мекотата и нежността му да се развият напълно.

Виното, произлязло от сложните биохимични преубразувания на гроздовия сок, претърпява непрекъснати изменения през цялото време на своя живот. Намесата на човека има за задача да го отгледа по начин, че тези преобразувания да доведат до желания най-добър продукт. Това се постига чрез данните и методите на науката за виното – Енология.

Енологията не е наука в тесния смисъл на думата, защото не се занимава с виното само за себе си и не се основава на собствени закони, а прилага законите на фундаменталните науки, като: химия, физика, физико-химия, биология и др.

“- Съвременното производство на вино вече не е само първична даденост от природата или научно обоснована висока технологоия, но и изкуство изискващо умения, талант, любов, или дори дарба от хората, които го практикуват!”

“- Виното наистина е едно научно тайнство и само посветените могат да го разберат!”

инж. Боян Борисов  (енолог)