wine7

Получател:   КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС
 
Сметка получател:  BG21FINV91502015430537
 
Банка получател: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА- КЛОН СТАРА ЗАГОРА
 
SWIFT банка получател: FINVBGSF