wine7

ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК ПРЕДСТАВЯ 
DIDIER MAILHE

За водещ енолог на винарната, Вила Мелник привлече мосю Дидие Майе. Мосю Майe е роден в региона на гр. Тулуза, Франция. Работил е дълги години като енолог и косултант във винарски изби в Бордо, Прованс, Бургундия. Широкият спектър от знания и интереси, свързани с тероара, с отглеждането на лозята и производството на вино са развили у него по собствените му думи “страст към виното“.

Желанието да знае повече и да споделя натрупания опит, са му осигурили покани за работа във всички краища на света. Като консултант-енолог мосю Майе е работил в Русия, Индия, Великобритания, Румъния, Украина, Узбекистан, Уругвай и др.

Мосю Майе има широкоспектърна академична подготовка. Той е доктор по геология и геохимия, притежава диплома (BTS) по лозарство и енология и Магистърска Национална Диплома по Енология (DNO) от ENSA , Тулуза и др. Преподавал е енология в Плъмптън Колидж, Англия. Освен родния френски, Мосю Майе говори английски, руски и испански езици.

Мосю Майе харесва България. Смята, че тук има потенциал за развитие и производство на висококачествени вина.

Интересува се от историята и традициите на България.

Изучава и български език.
ДОБРЕ ДОШЪЛ И СПОРНА РАБОТА , МОСЮ МАЙЕ! 

 

VILLA MELNIK PRESENTS
DIDIER MAILHE

Villa Melnik would like to present to you our master winemaker, Monsieur Didier Mailhe. Mr. Mailhe is from Toulouse region, France. He has worked for many years as an oenologist and a consultant in wineries in Bordeaux, Provence, and Burgundy. His range of knowledge pertaining to terroir (his main interest), vine growing, and the production of wine have developed into what he calls his “passion for wine”. His desire to learn more and to share his experience with others have earned him invitations to work as a consultant- oenologist all over the world: Russia, India, Great Britain, Romania, Ukraine, Uzbekistan, Uruguay and more.
Mr. Mailhe has a rich academic background with a PhD in Geology and Geochemistry, a diploma (BTS) in Vine Growing and Enology, and a Master National Diploma in Enology (DNO) from ENSA, Toulouse. He has taught enology at Plumpton College, England. In addition to his native French, Mr. Mailhe speaks English, Russian, and Spanish. 
Mr. Mailhe likes Bulgaria very much and believes that it has the potential to produce truly great wines. He is very interested in Bulgaria’s history and traditions. He is currently studying Bulgarian. 
WELCOME AND GOOD LUCK, MONSIEUR MAILHE!